logo
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација Комплетна приклучна механизација, култиватори, машини за прскање, трактори и тракрорска галантерија, приклучни дигалки и приклучни делови за транспорт.
Земјоделска Механизација

John Deere е најголемата корпорација во светот за производство на земјоделска механизација. Основана во 1837 година пред повеќе од 170 години , компанијата реализира промет од над 24 милијарди долари во 2007 година. Само за научно - технички истражувања John Deere троши просечно околу 2 милиони долари на ден. Во 38-те фабрики на компанијата работат повеќе од 52 000 луѓе.

TAFE е трет по големина производител на трактори во светот со продажба од над 150 000 продадени трактори годично. Партнерството на TAFE со AGCO корпорација и Меси Фергусон е одличен пример за посветеноста на TAFE кон вредностите за стекнување доверба во квалитетот на својата механизација.


Трактори John Deere

Трактори TAFE

1

John Deere

2

TAFE