Категорија на ѓубрива

ВОДОРАСТВОРЛИВИ ЃУБРИВА

Главни карактеристики на ELFESTAR и на ELFESTAR PREMIUM.

• 100% растворливи во вода

• Покажуваат ниска спроводливост и незначително оптоварување со соли.

• Идеални се за фолијарна примена (врз лисјата) или за водонаѓубрување поради извонредно големата растворливост.

• Сите видови на овие ѓубрива оставаат синкава трага во почвата што помога при проверка на распрскувањето или водонаѓубрувањето.

Видови на Водорастворливи ѓубрива кои АГРОЕФОДИА ви ги нуди:

ЕЛФЕСТАР
PDF Брошура
ЕЛФЕСТАР
PDF Брошура
ЕЛФЕСТАР
PDF Брошура
ЕЛФЕСТАР
PDF Брошура

ЕЛФЕСТАР ПРЕМИУМ
    Нарачај
ЕЛФЕСТАР ПРЕМИУМ
    Нарачај
ЕЛФЕСТАР ПРЕМИУМ
    Нарачај
ЕЛФЕСТАР ПРЕМИУМ
    Нарачај
КАЛИУМ ФОСФАТ
КАЛИУМ НИТРАТ
КАЛЦИУМ НИТРАТ
    Нарачај


Водорастворливите ѓубрива се пакувани во водоотпорни вреќи од највисок квалитет и доаѓаат во пакување од 25 кг. Водорастворливите ѓубрива EELFESTAR PREMIUM се пакувани во водоотпорни вреќи од највисок квалитет и доаѓаат во пакување од 2 кг. и 15 кг.