Категорија на ѓубрива

СЛОЖЕНИ ЃУБРИВА NPK

Тоа се ѓубрива кои содржат четири главни хранливи состојки: азот (N), фосфор (P), калиум (К) и сулфур (S). Овде спаѓаат три групи на ѓубрива и тоа:

1. Ѓубрива кои ги содржат исклучиво четирите главни хранливи состојки како азот (N), фосфор (P), калиум (К) и (S) сулфур.

2. Ѓубрива кои освен трите главни состојки на азот (N), фосфор (P), калиум (К) и сулфур (S) содржат и други состојки во помал обем, или пак се комплекс од други помошни состојки и траги од нив, или претставуваат смеса од траги или се само траги од состојки.

3. Ѓубрива кои освен четирите главни состојки на азот (N), фосфор (P), калиум (К) и сулфур (S) содржат и органски материи. Овој тип на ѓубрива е предвиден за внатрешно ѓубрење, но под посебни услови можно е негово користење и за површинско ѓубрење.

Видови на Сложени ѓубрива NPK кои АГРОЕФОДИА ви ги нуди:

ТРИФОЛИН
ОРГАНОФЕРТ 8
  Нарачај
8-16-24 (12)
КОМПЛИФЕРТ + МЕ
  Нарачај
PDF Брошура

11-15-15(14)
МОП
НУТРИФЕРТ 12
  Нарачај
ОРГАНОФЕРТ 12
  Нарачај
БЛЕСТЕР ЕКСТРА
  Нарачај
PDF Брошура
ПОЛИБОР
МАГНИФЕРТ
  Нарачај
PDF Брошура
15-15-15(10)
МОП
ФЕРТИКОТОН
  Нарачај
НУТРИФЕРТ 18
  Нарачај
ОЛИФЕРТ
  Нарачај
20-10-10 (9)
МОП
20-10-10(5,8)+1Zn Уреа
  Нарачај
МАГНИБОР
  Нарачај
ФИЛОБОР
21-7-14(6)+0,5MgО +0,3B
  Нарачај
ФЕРТИКОРН
  Нарачај


Сите ѓубрива се пакувани во високо квалитетни вреќи од 40 кг. Во договор со претставниците за продажба, постои можност за пакување во вреќи од 25 кг.