Категорија на ѓубрива

СЛОЖЕНИ NP

Тоа се ѓубрива кои содржат три главни хранливи состојки: азот (N), фосфор (P), и сулфур (S). Овде спаѓаат три групи на ѓубрива и тоа:

1. Ѓубрива кои ги содржат исклучиво трите главни хранливи состојки како азот (N), фосфор (P) и (S) сулфур.

2. Ѓубрива кои освен трите главни состојки на азот (N), фосфор (P) и сулфур (S) содржат и други состојки во помал обем или траги од нив.

3. Ѓубрива кои освен трите главни состојки на азот (N), фосфор (P) и сулфур (S) содржат и успорувачи на процесот на нитрификација. Овој тип на ѓубрива е предвиден за внатрешно ѓубрење, но под посебни услови можно е негово користење и за површинско ѓубрење.

Видови на Сложени ѓубрива NP кои АГРОЕФОДИА ви ги нуди:

АНТИОКС
  Нарачај
PDF Брошура
ОКСИНАЛ
  Нарачај
PDF Брошура
РИТМОФЕРТ NP
  Нарачај
ОКСИФЕРТ
  Нарачај
PDF Брошура
ТИОФОС
  Нарачај

20-10-0 (11)
  Нарачај
22-11-0 (12)
  Нарачај
24-12-0 (9)
  Нарачај
16-20-0 (13)
  Нарачај
ФЕРТИКОРН
  Нарачај


Сите ѓубрива се пакувани во високо квалитетни вреќи од 40 кг. Во договор со претставниците за продажба, постои можност за пакување во вреќи од 25 кг.