ПАТЕНТКАЛИ Patentkali ®

Опис

Patentkali ®

30% K2O калиум оксид, растворливи во вода.

10% MgO магнезиум оксид, растворливи во вода.

42% SO3 сулфур триоксид, растворливи во вода.

• Patentkali ® е посебно ѓубриво со висока содржина на магнезиум и сулфур. Хранливите материи се присутни во форма на сулфат, а големата растворливост во вода го прави ова ѓубриво веднаш на достапно на растенијата.

• Patentkali ® не делува на pH вредноста на почвата и затоа е погодна за примена на сите видови почви.

Употреба

• Patentkali ® е особено погоден за снабдување со хранливи материи на хлорид на чувствителни земјоделски, градинарски и шумски култури поради својата ниска содржина на хлориди од макс. 3% Cl.

• Во одредени почви,каде што е драстично намален атмосферскиот сулфур Patentkali ® гарантира со 42% сулфур (SO3).

• Patentkali ® е многу погодна за употреба на скробасти култури како компири, зеленчук, овошје, грозје, вино, сончогледи и други.

• Patenkali ® може безбедно да се примени на почвата на сите култури непосредно пред браздење и садење.

Препорака

Да се одреди потребната на Patentkali ® потребно е да се следат следниве фактори:

• Барањето на калиум и магнезиум на културата која ја обработуваме.

• Потребите на почвата од калиум и магнезиум.

• Да се следат барањата на различни култури, во однос на придружните хранливи материи кои веќе ги содржи почвата.

• количината на хранливите материи се применуваат преку органски ѓубрива.

Упатство за ѓубрење на некои важни култури:

• Компир 60 кг до 120 кг на декар.

• Зелка и коренаст зеленчук 80 кг до 120 кг на декар.

• Овошни насади 40 кг до 60 кг на декар.

• Лозје 30 кг до 40 кг на декар.

• Меки плодови 60 кг до 80 кг на декар.

• Лиснат зеленчук 60 кг до 80 кг на декар.p/>

• Шумарство 30 кг до 50 кг на декар.