logo
ЕЛФЕ Фабрика со визија Нашата визија е да бидеме признаени од страна на вработените, конкуренцијата, заедницата, клиентите и добавувачите како, водечка компанија за производство ѓубриво во Грција и во поширокиот регион на Југоисточна Европа. Ја замислуваме компанијата како величина која обезбедува значителна вредност на акционерите, вработените и секако, на нашите клиенти.
ЕЛФЕ Фабрика која гарантира Нашата цел е да произведуваме ѓубрива со висок квалитет кои ќе гарантираат сигурни и богати приноси. Ѓубрива кои ќе му овозможат на производителот да ја исплати својата мака.
Висок квалитет за ниски цени Ние им нудиме на нашите клиенти на висок квалитет на производи, давајќи им на најдобар можен односот помеѓу квалитет и цена. Добрата организација, доброто управување со компанијата и рационално користење на ресурсите, промовира континуирано подобрување во нашата продуктивност.
Ние се грижиме за природата При производството на ѓубривата, нашата компанија ги применува сите неопходни заштитни мерки и строго ги почитува прописите за заштитата на животната средина и околина. Заштита на животната средина е примарна грижа во сè што правиме.
Грижа за вработените Човечкиот капитал е главниот столб на нашата компанија. Ние инвестираме во луѓето, и во нивното знаење. Вработените работат одлична работна средина. Ние нудиме работа каде што се почитува личноста на вработениот и се базира на вредностите на правдата, и еднаквите можности. На високо ниво е и нашата посветеност на безбедноста и здравствената заштита на работниците.
Основни вредности на компанијата Начинот на кој работиме се оснива на професионализам, интегритет и сигурност. Интегритетот и кредибилитетот се на нашите основни вредности.
Доверба и почит Искреност и отворена комуникација генерираат доверба а довербата инспирира почит. Ние им веруваме на нашите клиенти и добавувачи. Компанијата им верува и ги почитува своите вработени.

ЃУБРИВАТА ОД ИНДУСТРИЈАТА ЗА ФОСФОРНИ ЃУБРИВА ЕЛФЕ СЕ НАЈДОБРИОТ СОЈУЗНИК НА ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ!

Најдобар сојузник на земјоделецот

Што значи доброто ѓубривото од индустријата за Фосфорни Ѓубрива ЕЛФЕ? Која е разликата од другите ѓубрива ? Сигурност и поголем принос ? Поголема плодност ?

Гаранција на една голема фабрика

Индустријата за Фосфорни Ѓубрива ЕЛФЕ кој е најголемиот производител на Фосфорни Ѓубрива во Република Грција го гарантира квалитетот на своите производи.

ЕЛФЕ го цени вашиот труд

Бидејќи вашиот труд е многу ценет и вреди да ги носи најдобрите резулати, уверете се дека ѓубривото што го користите е вистинското.

Сверичен облик на зрната

Обликот на зрната е речиси сферичен со што се олеснува разградувањето на ѓубривото и неговото рамномерно распоредување. Зрната се набиени, не се кршат лесно и не создават прашина.Сигурност и Гаранција

TypographyНа секое растение му требаат подобри услови за развој и раст .Посебно во денешно време кога светскиот пазар бара одличен квалитет на земјоделските култури но и интензивно производство. Ѓубривото од Индустријата за Фосфорни Ѓубрива ЕЛФЕ се произведува со квалитетни суровини, без штетни влијанија на растенијата. Научно е докажано дека ѓубривата од ЕЛФЕ даваат најдобар приход од хектар.

Поголем Принос

TypographyИзборот на соодветно ѓубриво има многу големо значење. Индустријата за Фосфорни Ѓубрива ЕЛФЕ на современиот земјоделец му нуди комплетни решенија за соодветно ѓубриво со напредни комбинации и квалитет. ЕЛФЕ го контролира квалитетот на ѓубривото до конечната употреба, го гарантира стабилниот висок квалитет.Избирајќи ѓубриво од ЕЛФЕ го правите најдобриот избор.

Поголема Плодност

ColorsЃубривата од ЕЛФЕ заштедуваат време и се со најдобра цена на пазарот. Комплетно ги задоволуваат потребите на растението и ја одржува плодноста на почвата.Ги заштитуваат растенијата и ги праваат поотпорни. Ѓубривата од ЕЛФЕ ја зголемуваат продуктивноста и квалитетот на производите. ЕЛФЕ Е НАЈДОБРИОТ СОЈУЗНИК НА ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ!