АГРОЕФОДИА - МОЌТА НА ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ - AGROEFODIA - THE POWER OF THE FARMER
Категорија на ѓубрива

ДРУГИ ЃУБРИВА

МАСТЕР КАЛИ
    Нарачај
КАЛИУМ СУЛФАТ
    Нарачај
ДИФОСФАТ
ТРИФОСФАТ


Сите ѓубрива се пакувани во високо квалитетни вреќи од 40 кг. Во договор со претставниците за продажба, постои можност за пакување во вреќи од 25 кг.