Категорија на ѓубрива

ДРУГИ ЃУБРИВА

МАСТЕР КАЛИ
    Нарачај
КАЛИУМ СУЛФАТ
    Нарачај
ДИФОСФАТ
ТРИФОСФАТ


Сите ѓубрива се пакувани во високо квалитетни вреќи од 40 кг. Во договор со претставниците за продажба, постои можност за пакување во вреќи од 25 кг.