Ѓубрење по Култури - ДОМАТИ
ДОМАТИ
Зголемено производство и одличен квалитет

Двете врсти на култури за  сортен производ се, доматот под оранжерија и  на отворено. Трета врста е, индустриската домата.Сите три врсти се важни за  земјоделската економија.Доматот има потреба од големи количини на хранливи елементи, поради зголемено производство и вегетативнана маса. Продуктивноста се разликува, зависно од   регионот, сортата, почвата и начинот на  одгледувањето.Третманот на ѓубрење треба да се базира на  очекуваното производство, бидејќи,  спротивно на тоа, ако наѓубруваме со поголеми количини  од потребните ѓубрива, ќе има  не поволни влијаниа врз квалитетот на плодот и на основните  квалитативни карактеристики. Преголема количина на азот предизвикува :

·     Зголемување на чувстителноста на микроорганизми
·     Намалување на производство, поради пролонгирање на расцветувањето.
·     Касно зреење
·     Омекнување на плодовите

Големи  количини  на  фосфор   предизвикуваат:
Зголемување на процент на нееднаква боја на плодови.

Со појачување на ѓубрењето со калиум, се подобрува квалитетот на плодовите и се намалуваат негативните влијанија  што може да произлезат од премногу дозирање на азот. Но  ѓубрењето со поголеми количини на  калиум често предизвикува недостаток на магнезиум, поради антагонизмот на двата хранливи елементи Заклучно патлиџанот  бара  јако, но рамномерно ѓубрење.


Потреби од хранливи елементи за патлиџанот (Кг/декар)
АЗОТ(Ν)ФОСФОР (Ρ2Ο5)КАЛИУМ(Κ2Ο)МАГНЕЗИУМ(MgO)
Индустриски патлиџан25-3515-20 30-405-8
Сортен патлиџан30-4015-2040-508-10
Патлиџан под оранжерии35-4520-2255-6510-12


Предлози за ѓубрење

Додавањето на хранливите  елементи на азот  и на калиум треба да се разделува при траењето на  вегетативниот циклус и ѓубрењето  со азот да се намалува, или да се прекинува пред почетокот на зреење на плодовите, за индустрискиот патлиџан.За индустрискиот  и сортниот патлиџан кој се одгледува  на отворено, цела количина на фосфор се додава од самиот почеток на одгледувањето и се  соединува со почвата.Основно ѓубрење
Тип на ѓубриваДозирање (Кг/декар))Забелешки
КОМПЛЕФЕРТ(10-10-20-(15)+4MgO+микрохр.ел.)80-120Изборот на  конкретниот тип зависи од условите на почвата, типот на културата и од  дополнителното водоснабдување
МПЛЕСТАР (12-12-17-(13)+2MgO+ микрохр.ел.)80-120
МАГНИФЕРТ (14-7-14-(12,5)+5MgO+ микрохр.ел.)60-80
НУТРИФЕРТ 12 (12-12-12-(15)+0,2Ζn) 100-120
11-15-15-(14) 100-120
ОРГАНОФЕРТ 12 (12-12-12-(15)+10% Органска мат.) 100-120
МАСТЕРКАЛИ (0-0-30+ 10MgO+18S)
Површинско ѓубрење
АМОНИУМ НИТРАТ      (34,5-0-0+0,5 MgO) Остатокот од  азот што преостанува од  количината на азот на основното ѓубрење што се искористи до нивото на 25-30 един. поделено на дози, зависно од начинот на  одгледувањето.
АМОНИУМ НИТРАТ     (33,5-0-0)
КАЛЦИУМ АМОНИУМ НИТРАТ (26-0-0)
ФЕРТАМОН 25 (25-0-0-(16))
НИТРОКАН                          (27-0-0+4MgO+0,2B)

Предлагаме ѓубриво кое ќе даде големи плодови со  добар квалитет и со  поголемо производство по декар.