Ѓубрење по Култури - АГРУМИ
АГРУМИ
Продуктивна култура со најмалку трошоци

Главните врсти на агрумите со економско значење за нашата земја се, портокалот, мандарината, лимонот и грејпфрутот. Ѓубрењето на агрумите влијае значително врз производството, но и врз квалитативните карактеристики. Количините на ѓубривата се различни за секое дрво  и исто така се разликуваат од регион на регион.Поради тоа пред ѓубрењето, би било добро да се изврши анализа на почвата и на лисијата.Општо правило при ѓубрење на агрумите е, релативното дозирањето со азот во мали количини во комбинација со калиум во големи количини, кои даваат подобри квалитативни карактеристики. Посебно значење за прехранување на агрумите имаат, магнезиумот, како и микрохранливитеелементи, цинк, железо и маганиум, кои имаат влијание толку врз производството, колку и врз квалитетот на плодовите.Потребните микрохранливи елементи треба да се додаваат заедно со основното ѓубрење.


Потреби од хранливи елементи за портокалот (грама/по дрво)
АЗОТ (Ν)ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5)КАЛИУМ(Κ2Ο)МАГНЕЗИУМ(MgO)
300-700 250-300 300-500 50-70


Предлози за ѓубрење

Фосфорот, калиумот, магнезиумот, хранливите состојки и дел од азот, (околу ½) се даваат со основното зимско ѓубрење. Дополнителното ѓубрење со азот се дава на почетокот на летниот период, а количината зависи од хранливата состојба на  дрвото, очекуваното производство, климатските услови и почвата.Фолијарната примена на водорастворливите ѓубрива на ЕЛФЕСТАР во комбинација со фитозаштитата, може директно да ја зајакне  хранливата состојба на дрвото.Основно ѓубрење
Тип на ѓубривото

Дозирање (Кг/дрво)

Забелешки

КОМПЛЕФЕРТ (10-10-20-(15)+4MgO+МЕ.)

1-3

Точното дозирање зависи од сортата, прехранувањето на дрвото, климатските услуви и  почвата.

МПЛЕСТАР (12-12-17-(13) +2MgO+микр.хран.ел.)

1-3

МАГНИФЕРТ (14-7-14-(12,5)+5MgO+микрохр.ел..)

1-3

11-15-15-(14)

1-3

15-15-15-(10)

1-3

ОРГАНОФЕРТ 12 (12-12-12-(15) +10% Орг.матер.)

1-3

МАСТЕРКАЛИ (0-0-30+10MgO+18S)

1-3

Површинско ѓубрење

ФЕРТАМОН 25   (25-0-0-(16))

0,5-1

 

АМОНИУМ НИТРАТ       (33,5-0-0)

0,5-1

АМОНИУМ НИТРАТ       (34,5-0-0+ 0,5MgO)

0,5-1

КАЛЦИУМ АМОНИУМ НИТРАТ (26-0-0)

0,5-1

ТИОГРАН ЕКСТРА          (20,5-0-0-(18))

0,5-1

НИТРОКАН                           (27-0-0+4MgO+0,2B)

0,5-1


Предлагаме поголеми количини на производство со ѓубриво кое ви одговара, гледајќи од финансиски аспект

.