logo
Тресет и Субстрати АГРОЕФОДИА нуди широка палета на високо квалитетни професионални Субстрати, односно високо квалитетен MIKSAAR Естонски тресет од мов.Со линија на мешање на продуктите се прилагодува pH нивото на тресетот и се додаваат ѓубрива, микроелементи како и различни компоненти за подобрување на земјата и зголемувањето на влажноста и циркулацијата на воздухот во миксот.
Тресет и Субстрати АГРОЕФОДИА нуди широка палета на високо квалитетни професионални Субстрати, односно високо квалитетен MIKSAAR Естонски тресет од мов.Со линија на мешање на продуктите се прилагодува pH нивото на тресетот и се додаваат ѓубрива, микроелементи како и различни компоненти за подобрување на земјата и зголемувањето на влажноста и циркулацијата на воздухот во миксот.
Тресет и Субстрати АГРОЕФОДИА нуди широка палета на високо квалитетни професионални Субстрати, односно високо квалитетен MIKSAAR Естонски тресет од мов.Со линија на мешање на продуктите се прилагодува pH нивото на тресетот и се додаваат ѓубрива, микроелементи како и различни компоненти за подобрување на земјата и зголемувањето на влажноста и циркулацијата на воздухот во миксот.
Тресет и Субстрати АГРОЕФОДИА нуди широка палета на високо квалитетни професионални Субстрати, односно високо квалитетен MIKSAAR Естонски тресет од мов.Со линија на мешање на продуктите се прилагодува pH нивото на тресетот и се додаваат ѓубрива, микроелементи како и различни компоненти за подобрување на земјата и зголемувањето на влажноста и циркулацијата на воздухот во миксот.
Тресет и Субстрати АГРОЕФОДИА нуди широка палета на високо квалитетни професионални Субстрати, односно високо квалитетен MIKSAAR Естонски тресет од мов.Со линија на мешање на продуктите се прилагодува pH нивото на тресетот и се додаваат ѓубрива, микроелементи како и различни компоненти за подобрување на земјата и зголемувањето на влажноста и циркулацијата на воздухот во миксот.
Тресет и Субстрати АГРОЕФОДИА нуди широка палета на високо квалитетни професионални Субстрати, односно високо квалитетен MIKSAAR Естонски тресет од мов.Со линија на мешање на продуктите се прилагодува pH нивото на тресетот и се додаваат ѓубрива, микроелементи како и различни компоненти за подобрување на земјата и зголемувањето на влажноста и циркулацијата на воздухот во миксот.
Комплетен програм на Тресет и Субстрати од MIKSKAAR Естонија
Професионални Субстрати
1

MPS1

2

MPS2

3

MKS0

4

MKS1

5

MKS2

6

MKS3

7

Хоби Бел тресет

8

Хоби Цвеќарски микс

9

Хоби Ацидофилен микс

10

Хоби Цвеќе во садници микс

11

Хоби Кактус микс

12

Хоби Градинасрки микс

13

Бел Тресет мов

14

Црн Тресет

15

pH прилагоден Бел Тресет